Nøvling kirke

Nøvling kirkes adresse er:

Bakken 14, Nøvling

(eller besøgsadresse: Nøvlingskovvej, Nøvling,)

7480 Vildbjerg

 

Kirken er åben for besøgende i dagtimerne, når graveren arbejder på kirkegården.

 

Der er P-plads nord og syd for kirkegården.

 

Vil du læse mere om Nøvling kirke? Så læs nedenunder her. 

Nøvling Kirke

Stedet, hvor Nøvling kirke lå indtil 1917, finder du ved at køre ad Nybogårdvej, krydse Trehøjevej og fortsætte ad Nøvlingholmvej. Kort efter vises til højre mod Nøvling gl. kirkegård, som ligger på bakketoppen. Den gamle kirkes grundrids er markeret med hække og der er stadig en række gravsten på kirkegården, der ligger som naturskov.

 

Nøvling Kirke har ikke altid ligget, hvor den ligger i dag.

Tidligere lå kirken på en bakke ikke langt fra Thorsbjerg  -  lidt uden for Nøvling og Skibbild. De lokale bønder havde samlet sten og slæbt dem ud på kirkepladsen som byggemateriale. Det blev til en lille kullet kirke (uden tårn). Små rundbuede vinduer gav lys til kirkens rum under det flade bjælkeloft, og en lille klokke kaldte folk til messe. Sådan dannede Nøvling gamle kirke i 6-700 år rammen om sognets kirkeliv.

I begyndelsen stod menigheden op på det godt 80 m2 stenpikkede gulv, men med tiden kom der bænke med siddeplads til ca. 100 kirkegængere. Der var to indgange til kirken. Kvinderne gik ind at døren i nord og placerede sig i kirkens nordside, mens mændene gik ind fra syd og satte sig i sydsiden. Der var dengang ingen belysning i kirken, og der kom aldrig noget orgel.

Med tiden flyttedes sognets tyngdepunkt. Ved økonomisk bistand fra sognets beboere blev der skaffet penge til, at kirken kunne flytte med. I begyndelsen af 1900-tallet blev de sten som fortidens bønder med møje havde slæbt sammen til kirkebyggeri brudt ned og transporteret til den nye kirkeplads. Men der var ikke sten nok. Bønderne måtte igen ud at samle ? 100 læs ekstra. 

Den 16. marts 1919 blev den nye kirke indviet, og det er den kirke, vi i dag kender som Nøvling Ket placeret midt i sognet. Den har 168 regulære siddepladser og fået både orgel og belysning installeret.  Foruden byggematerialet er også en del af den gamle kirkes inventar genbrugt, bl.a. døbefonten, prædikestolen, alterstagerne og kirkens klokke.  Fra 1992-93 er kirken grundig restaureret  med nyindrettet dåbsværelse og nye farver.

Kirken står stadigvæk som en smuk og værdig ramme om menighedens gudstjeneste og dens liv i sorg og glæde. 

Kirkegården, på/ved den gamle kirkeplads ikke langt fra Thorsbjerg, er bevaret. Her viser en hæk, hvordan grundplanen på den gamle kirke var. Mellem de store træer kan man finde gravminder over ca. 50 børn og voksne, der engang levede i Nøvling og Skibbild.

 

Orglet er fremstillet hos Bruno Christensen og sønner i 1982 med et manual og pedal. Der er 6 stemmer: principal 8', gedakt 8', oktav 4', rørfløjte 4', rauschquint 2 kor samt subbas 16' og pedalkobling.

Nøvling kirkegård

Kirkegårdskontor: Bakken 14, Nøvling, 7480 Vildbjerg

Tlf. 97137134, mob. 20182686, e-mail graver@noevlingkirke.dk

Mandag er fridag.

Graveren kan oplyse om priser m.m.

 

 

Begravelser:

Begravelser og bisættelser kan finde sted tirsdag - fredag senest kl. 13.00. P.g.a. graverens overenskomstbestemte 5-dages arbejdsuge gælder særlige regler for lørdagsbegravelser, som graveren og sognepræsten kan oplyse om.

Begravelseshandlingen er gratis for folkekirkemedlemmer.

For pyntning af grav, samt anbringelse af blomster på graven og fjernelse af visne blomster og kranse opkræves flg. beløb:

Bisættelser, børnebegravelser, urner: 650 kr. + moms

Kistebegravelser: 1400 kr. + moms

 

 

Renholdelse af gravsteder kan foretages:

- af familien

- af graveren mod betaling

- ved oprettelse af et gravstedslegat, som indebærer, at der indbetales et engangsbeløb for det antal år, der er i resten af fredningsperioden.

 

Fredningstid på Nøvling kirkegård:

Kister: 30 år

Urner: 10 år

Barnegrave med kiste: 10 år

Når fredningstiden er udløbet, kan fredningstiden forlænges for min. 5 år og max 10 år pr. gang. Pris: 50 kr. pr. år pr. kisteplads.

 

Reservering af gravsted

Under forudsætning af, at der er et passende antal gravsteder ledige, kan et gravsted på Nøvling kirkegård reserveres. Det sker ved henvendelse til graveren, som udfærdiger et dokument. Der skal i så fald betales for årlig renholdelse.

Nøvling kirke
kirkeskibet i Nøvling kirke
Prædikestolen
Altertavlen
Nøvling kirke