Ansatte i Nøvling

Graver og kirketjener


Charlotte Bøtker
e-mail: graver@noevlingkirke.dk 

Kirkegårdskontor:
Bakken 14, Nøvling, 7480 Vildbjerg.
Tlf. 97 13 71 34 mob. 20 18 26 86
Mandag er fridag

Organister

Dorte Lundgaard Jeppesen
e-mail: organist7480n@gmail.com 
mobil: 20 73 87 18

Korleder for Nøvling kirkes kor. 
Klik her for at se korets hjemmeside

Torsten Østerby
Tlf. 97 13 73 17

E-mail torsten.oesterby@gmail.com

Kirke- og kulturmedarbejder og kirkesanger

Brita Bach Pedersen  
Mobil: 21 77 56 00            
e-mail: 
bripe@km.dk      
     
Frivilligkoordinator

Kirkesanger


Maj Østergaard

Kirkemusiker 


Peter Sandegaard