Ind- og udmeldelse af Folkekirken

For at være medlem af Folkekirken, skal man være døbt.

Bliver man som barn eller voksen døbt i Folkekirken, bliver man samtidig automatisk medlem.

 

Ønskes udmelding af Folkekirken, kan det ske ved henvendelse til Kirkekontoret eller en af præsterne

 

Læs også Folkekirken.dk om medlemskab