Venskabsmenighed i Nissi

Vildbjerg kirke har en venskabsmenighed i Nissi i Estland.

Menigheden i Nissi har brug for støtte til at færdiggøre indretning af en præstebolig. Vildbjerg menighedsråd bakkede op om dette støtteprojekt og samlede midler ind til venskabsmenigheden i Nissi. Se nedenfor, hvor mange.

Juni 2020: Vi har fået tilsendt billeder fra præsten Lea Jants i Vildbjerg kirkes venskabsmenighed i Nissi i Estland. Billederne viser, at de er kommet rigtigt langt med at sætte præsteboligen i stand. Præsteboligen indrettes i den gamle degnegård, som kirken har fået stillet til rådighed. Vildbjerg menighedsråd vil gerne udtrykke en stor tak til alle, som har medvirket og bidraget til indsamlingen til at istandsætte præsteboligen. Menighedsrådets indsamlingsprojekt til dette formål er nu afsluttet.

Hvis nogen fortsat ønsker at støtte projektet, kan man henvende sig til kirkekontoret.

Der er indsamlet følgende:

Kollekt ved høstgudstjeneste  kr    4343

Indsamlet til Nissi.                   kr  46268

Vildbjerg ymens club.              kr  25000

Ialt                                           kr  75611