Nøvling kirkegård

Graver og kirketjener


Charlotte Bøtker
e-mail: graver@noevlingkirke.dk

Kirkegårdskontor:
Bakken 14, Nøvling, 7480 Vildbjerg.
Tlf. 97137134 mob. 20182686
Mandag er fridag

 

Graveren kan oplyse om priser m.m.

 

Begravelser:

Begravelser og bisættelser kan finde sted tirsdag - fredag senest kl. 13.00. P.g.a. graverens overenskomstbestemte 5-dages arbejdsuge gælder særlige regler for lørdagsbegravelser, som graveren og sognepræsten kan oplyse om.

Begravelseshandlingen er gratis for folkekirkemedlemmer.

Dog betales for tidsforbruget ifm. rydning og klargøring af gravstedet.

 

Renholdelse af gravsteder kan foretages:

- af familien

- af graveren mod betaling

- ved oprettelse af et gravstedslegat, som indebærer, at der indbetales et engangsbeløb for det antal år, der er i resten af fredningsperioden.

 

Fredningstid på Nøvling kirkegård:

Kister: 30 år

Urner: 10 år

Barnegrave med kiste: 10 år

Når fredningstiden er udløbet, kan fredningstiden forlænges for min. 5 år. Pris: 1 arbejdstime.

Reservering af gravsted

Under forudsætning af, at der er et passende antal gravsteder ledige, kan et gravsted på Nøvling kirkegård reserveres. Det sker ved henvendelse til graveren, som udfærdiger et dokument. Der skal i så fald betales for årlig renholdelse.