Timring Kirkegård

Graver og kirketjener ved Timring kirke

Vi søger graver til Timring-Tiphede Kirkegårde Se stillingsopslag

Graver og kirketjener ved Timring kirke

Allan Plougmann
Mobil: 20 64 10 64 
Tlf. 97 13 30 58
e-mail: timring.graverkontoret@mail.dk

Gravermedhjælper ved Timring kirke


Maj Schmidt

 


Find gravsted på kirkegården. Tryk her