Ansatte i Timring og Tiphede

Graver og kirketjener ved Timring kirke

 

Allan Plougmann
Mobil: 20 64 10 64 
Tlf.97 13 30 58
e-mail: timring.graverkontoret@mail.dk

Graver og kirketjener ved Tiphede kirke

Stillingen er vakant

e-mail: tiphede.graverkontoret@gmail.com

Gravermedhjælper ved Timring kirke

Mai Schmidt

Organist

Hanne  Futtrup Nielsen

Kirkemusiker med kirke- og kulturmedarbejderopgaver

Peter Sandegaard

 

Kirke og kulturmedarbejder

Brita Bach Pedersen

Mobil: 21775600

e-mail: bripe@km.dk  

Frivilligkoordinator                                                                                                                      

Kirkesangere

Kirkesanger Charlotte Mikkelsen

 

                   Charlotte Mikkelsen 
 

 

Kirkesanger Kirsten Kammersgaard

  

                  Kirsten Kammersgaard