Studiekreds


Det er godt og vigtigt at komme i et fællesskab hvor man kan vende spørgsmål om tro og tvivl  i hverdagen med hinanden.


Er du voksen og savner en gruppe at drøfte Bibelens budskab med, læse og lære mere i fællesskab med andre så kontakt Elisabeth Madsen: 97131733

Arr: Vildbjerg menighedsråd.

 

 De forskellige organisationer har også tilbud om klubber og bibelgrupper, der passer til mange forskellige aldersgrupper. 

   Begivenheder