Nyhedsbreve

Nyhedsbrev april 2020

Når alting ikke er som det plejer

Af koordinator i Folkekirkens Familiestøtte Lene Frølund Rasmussen

Forleden dag talte jeg i telefon med en enlig mor til 2 drenge, der ligesom resten af Danmark nu forsøgte at isolere sig mest muligt i hjemmet gr. Covid 19. Og hvem kunne ikke under normale omstændigheder ønske sig mere familietid i en hverdag hvor arbejde, skole, fritidsinteresser, motion og venner skal passes ind sammen med indkøb, rengøring, vasketøj og madlavning?

Men alting er ikke som det plejer, for alt det vante, det sociale, inputs udefra er helt skåret væk, så nu befinder familien sig i den helt anden grøft. Den ældste sover længe, rigtigt længe, ser netflix det meste af dagen og aftenen og såmænd noget af natten med, og han svarer sin mor surt og tvært, når hun beder om hjælp til at tømme opvaskemaskinen. Den yngste keder sig så meget, at han næsten ikke kan være i sin egen krop, og når storebror sover, og mor arbejder, så er det jo fristende at gå ind på storebrors værelse og spille på hans computer eller sidde bag mor og øve sig på de trommer, der alligevel bare har ventet det sidste halve år på at blive spillet på.

Omdrejningspunktet i vores samtale blev, hvordan familien kunne finde tilbage til en struktur, så nogle af konflikterne kunne forebygges, og der blev tid til både skole og arbejde. Det meste af tiden var det moren der talte, hun havde faktisk alle svarene selv, men giver alligevel udtryk for, at det lige at få sagt overvejelserne højt, og få vendt det med en anden, giver hende mere mod til at afprøve nogle tiltag og holde fast i nogle af de rutiner, der fungerer godt i familien.

Det burde vi kunne klare selv

Jeg møder mange forældre, der synes, det kunne være rart at vende nogle ting i familien med en udenforstående. En der ikke er en del af familien eller venneflokken, men som vil lytte og give sparring på det, der netop fylder lige nu og kan opleves som en stor udfordring. Og samtidig siger de samme forældre: Det burde vi kunne klare selv! Men er det rigtigt?

Hvordan har vi dog fået den tanke ind i vores samfund, at vi som familier burde kunne klare det hele selv? I den tid vi står i nu, hvor alting ikke er, som det plejer, er der nogle ting, som bliver særligt tydeligt. Vi kan ikke klare alt selv, vi har brug for hinanden! Vi er en del af et samfund, vi er sociale i vores DNA, vi vokser og trives med input udefra. Vi har brug for at stå sammen og rykke sammen, når tingene er svært.

Så kære forældre, hermed en opfordring: Vær ikke for stolte til at række ud og bede om hjælp. Folkekirkens Familiestøtte står klar til at give sparring, lytte og anerkende den situation I står i, og vi vil gerne gå sammen med jer gennem de udfordringer, I står med. Der er håb forude, og når alting ikke er som det plejer, behøver vi ikke at stå alene.

 

Nyhedsbrev september 2019

Gravide taler sammen om de store, de smukke og de svære følelser

Af Journalist Troels Witter

Folkekirkens Familiestøtte i Herning er klar med nye samtaleforløb for gravide.

Det er stort og smukt at være gravid. Men det kan også være overvældende og sætte gang i helt nye tanker og følelser, og for nogle gravide kan det være svært at gå alene med de tanker og følelser.

Derfor tilbyder Folkekirkens Familiestøtte samtaleforløb for gravide, hvor der er mulighed for at få luft for de overvældende tanker – og måske også for at mærke, at man ikke altid er helt alene.

Samtaleforløbene har ikke et religiøst indhold, men de går tit i dybden med eksistentielle emner, som ikke er en del af den almindelige fødselsforberedelse.

- Som gravid er man et helt særligt sted i livet, og her kan eksistentielle overvejelser om liv og død, sårbarhed og ansvar fylde meget. I den proces kan de gravide have brug for at dele deres tanker og følelser med andre, siger Lene Frølund Rasmussen, der er koordinator i Folkekirkens Familiestøtte i Herning – og desuden selv uddannet jordemoder.

Fuld fortrolighed
Samtaleforløbene foregår i grupper, hvor de gravide kan udveksle tanker og erfaringer med hinanden i fuld fortrolighed. Men forløbene har også plads til stilhed og refleksion, og det var en af de ting, der tiltalte Mia Lau Iversen fra Herning, der deltog i et samtaleforløb i Folkekirkens Familiestøtte. Hun blev gravid, inden hendes lille søn fyldte et år, og det satte en masse tanker om skyld, skam og svigt i gang i hende.

- Jeg oplevede nogle følelser under min anden graviditet, som jeg ikke vidste, hvordan jeg skulle takle, og det kom ind imellem til at overskygge, at graviditeten var en kæmpestor gave. Jeg så en reklame for Folkekirkens Familiestøtte og meldte mig, og det var rigtig godt for mig at få sat ord på mine følelser og høre historier fra de andre gravide. Det gjorde, at jeg kunne give mig selv lov til at nyde graviditeten. Jeg fik mulighed for at dele tanker, jeg ikke kunne italesætte overfor mine nærmeste, fordi tankerne virkede skamfulde. Jeg kunne efterfølgende tage hjem og åbne op for, hvordan jeg virkelig havde det indeni, og fandt, at det blev taget godt imod, og jeg fik ros for, at jeg havde gjort noget aktivt for at ændre oplevelsen af min graviditet, fortæller Mia Lau Iversen.

Element af mindfulness
Nogle af samtalerne foregik i Hedeagerkirken i Herning, og det gjorde noget særligt for Mia Lau Iversen.

- Samtaleforløbet har et element af mindfulness, hvor man tændte lys for barnet, hvor vi sang og den lokale præst læste et digt for os. Det fungerede rigtig godt i kirkerummet, og det gav mig noget, jeg havde brug for – uden at jeg vidste, at det var det, jeg manglede. Der blev skabt et trygt rum omkring os – et rum, hvor jeg kunne skabe en tilknytning til mit kommende barn, siger hun.

Folkekirkens Familiestøtte tilbyder samtaleforløbene i samarbejde med fødegangen på Herning Sygehus. Det er gratis at deltage, og der er ingen krav til, hvad skal tale om – eller om man er troende eller udøvende kristen. Det centrale er, at man over seks møder har lyst til at sætte ord på sine tanker i rum med andre i samme situation.

I Herning kan man deltage i samtaleforløbene for gravide i perioden fra 21. oktober til 9. december. Man kan finde mere information på Facebook eller nettet ved at søge på ”Folkekirkens Familiestøtte Herning”.

Nyhedsbrev - juni 2019

Forældrevenner gør en forskel i hverdagen

Af Troels Witter

Folkekirkens Familiestøtte hjælper børnefamilierne med støtte og sparring, så hverdagens små og store udfordringer ikke ender med at køre familielivet af sporet.

Børnefamilierne kender det kun alt for godt. Stressede morgener, hvor alle kommer skævt ud af døren. Skænderier med teenageren. Børn, der næsten ikke er til at hive væk fra skærmen – eller som ikke er til at drive i seng uden skrig og skrål.
Der er udfordringer nok i livet som forælder.

Mange forældre vil gerne lave om på tingene og undgå, at de små praktiske ting i hverdagen kommer til at fylde for meget i familiebilledet. Det kan de nu få hjælp til gennem Folkekirkens Familiestøtte, som har et korps af forældrevenner, der kan træde til med hjælp og støtte.

Små ting skaber store forandringer
- Det er ofte små ting, der skal til for at skabe en stor forandring i hverdagen. Men det kan være svært at lave selv små ting om. Alle børnefamilier kan have brug for støtte, viden og værktøjer for at give familien en bedre hverdag, og det er præcis det, vi i Folkekirkens Familiestøtte tilbyder forældre. Hos os kan du få personlig sparring til lige netop den udfordring, der fylder i din familie, fortæller Lene Frølund Rasmussen, der er koordinator for Folkekirkens Familiestøtte i Herning.

- Vores forældrevenner er helt almindelige mennesker, som har lyst til at gøre en forskel for en børnefamilie ved at besøge familien cirka en gang om ugen eller hver 14. dag og snakke med forældrene om de udfordringer, de oplever. De er ikke eksperter eller behandlere, men kommer som medmennesker der har tid til at lytte og bakke op om de forandringer forældrene ønsker, siger Lene Frølund Rasmussen.

Et års gode erfaringer
Ordningen med forældrevenner er et gratis tilbud til helt almindelige børnefamilier. Det koster ikke noget, og man behøver ikke være kirkeligt aktiv for at tage imod tilbuddet, som ikke har en religiøs dagsorden.

Forældrevennerne har nu kørt i et års tid, og erfaringerne er rigtigt gode.

- Folkekirkens Familiestøtte har betydet, at jeg er blevet mere tryg i min rolle som mor, fortæller en forælder, der har fået sparring og støtte af en frivillig forældreven fra Folkekirkens Familiestøtte.

Dette efterår kan du f.eks. sætte fokus på det gode parforhold, vejen videre efter skilsmissen eller familiens skærmvaner.

De frivillige er ikke alene
Folkekirkens Familiestøtte i Herning har efterhånden en god flok af frivillige, der blandt andet fungerer som forældrevenner. De frivilliges indsats er grundstenen i Folkekirkens Familiestøtte, og koordinator Lene Frølund Rasmussens opgave er at sikre, at ingen kommer til at stå med frivillige opgaver, de ikke kan løfte. 

- Som forældreven står du ikke alene. Du bliver godt klædt på gennem kurser, og så er du en del af et fællesskab med de andre frivillige og med mig som koordinator, siger Lene Frølund Rasmussen.

www.folkekirkensfamiliestotte.dk kan man læse meget mere om tilbud til forældrene. Man kan også finde mere information om, hvordan man kan være med til at gøre en forskel som frivillig.

 

Nyhedsbrev - januar 2019

Gør en forskel for en børnefamilie!

Af Lene Frølund Rasmussen, Koordinator Folkekirkens Familiestøtte

”Jeg har tid til at lave et stykke frivilligt arbejde og så er det udfordrende og lærerigt for mig selv, og jeg får simpelthen så meget igen”, sådan fortæller Bodil Elkjær, der er frivillig forældreven i Folkekirkens Familiestøtte.

Vi er til et netværksmøde for alle frivillige i Folkekirkens Familiestøtte. Kaffen damper fra kopperne, og snakken går ivrigt deltagerne imellem, da emnet falder på det at være forældreven. Bodil Elkjær meldte sig som frivillig i Folkekirkens Familiestøtte kort efter opstarten i Herning provstierne januar 2018 og besøger nu en familie en time om ugen.

”Jeg synes, det er ret stort, at man vil invitere nogen ind, inden man nødvendigvis har de store problemer, men tager sit familieliv alvorligt og tænker, det her vil vi gerne have taget hånd om.”

Bodil har arbejdet som sygeplejerske gennem mange år, men som forældreven kommer hun ikke som fagperson, men som medmenneske, der med opmuntrende ord og en god snak støtter op om den forandring, forældrene ønsker at arbejde hen imod. For hende er det også en helt naturlig del af kirkens arbejde: ”I folkekirkens grundsyn ligger jo det, at vi har interesse for hinanden og hjælper hinanden som medmennesker.”

Forældrevenner bliver klædt godt på
”Der er ingenting at tabe ved det, det er en win win situation for begge parter” istemmer Lisbeth Abrahamsen, der ligesom Bodil har været forældreven siden foråret 2018. ”Jeg skal ikke fixe deres problemer, jeg kommer og lytter og det er faktisk måske den allerstørste opgave.”

Snakken falder på, hvad det kræver af én at være forældreven. ”Jeg tror, man som forældreven skal kende sine egne grænser, og så skal man være i besiddelse af tålmodighed og være åben og empatisk,” fortæller Lisbeth.

Alle frivillige har været på et introduktionskursus og haft 2 individuelle samtaler, inden de godkendes som frivillige i Folkekirkens Familiestøtte. ”Jeg synes, jeg er blevet klædt godt på til at komme ud og være i en familie, og skulle der være noget jeg bliver i tvivl om, så er det bare at ringe til koordinatoren, så står hun her,” siger Lisbeth.

Netværksmødet er ved at komme til sin afslutning efter en aften med et fagligt oplæg om hjælpesomme samtaler, ideudvekslinger, lidt sødt til ganen og mange smil. På vej ud af døren tilføjer Lisbeth: ”Jeg har det godt, når jeg tager hjem fra et besøg hos familien, jeg føler mig altid velkommen.”

Vi mangler frivillige!

Vil du høre mere om at være frivillig hos Folkekirkens Familiestøtte så kontakt endelig:

Lene Frølund Rasmussen

Koordinator, Folkekirkens Familiestøtte

Mobil: 23 82 78 73

Mail: lfr@km.dk

www.folkekirkensfamiliestotte.dk

 

 

 

Nyhedsbrev - juli 2018

Nyt samarbejde styrker tilknytningen mellem mor og barn allerede i graviditeten.

Folkekirkens Familiestøtte vil fra efteråret samarbejde med Fødeafdelingen i Herning for at give gravide mulighed for at deltage i samtalegrupper

Omvæltningerne og bekymringerne står ofte i kø, når man er gravid, især hvis det er første gang: Hvordan bliver vi som familie? Kan jeg klare rollen som mor og hvordan takler jeg ansvaret for et lille barn?

Men rigtig mange gravide har ikke nogen at vende tankerne med, derfor er der brug for et sted, hvor der er plads og tid til at snakke. Det er udgangspunktet for et nyt samarbejde, som Folkekirkens Familiestøtte i Herning og fødeafdelingen på Hospitalsenheden Vest indleder til efteråret.

- Jeg oplever, at mange gravide er bekymrede for om graviditeten går godt og om barnet har det godt. Men rigtig mange oplever berøringsangst i omgangskredsen, så det er ikke noget, man tager op over middagsbordet. Derfor står de gravide ofte alene med tankerne og bekymringerne, siger Lene Frølund Rasmussen, der er tovholder på det nye projekt, der tilbyder gruppesamtaler for gravide.

Lene er tidligere jordemoder på Hospitalsenheden Vest og har i gennem sine 18 år som jordemoder haft kontakt til omkring 1000 familier.  Det er hendes erfaringer herfra, hun nu vil bruge i sit nye arbejde på Center for Folkekirkens Familiestøtte.

- Som jordemoder har vi ofte ikke så meget tid med den enkelte gravide. Så kan vi nemt blive meget sundhedsfaglige og objektive, hvis en kvinde er bekymret uden synlig grund.  Derfor mener jeg, der er brug for disse samtalegrupper, for her er der tid og rum til at vedkende sig følelserne, og det er en helende proces, siger Lene.

Fødeafdeling byder et samarbejde velkommen

På fødeafdelingen i Herning blev chefjordemoder Ann Fogsgaard meget glad for tilbuddet om et samarbejde.  Selvom fødeafdelingens rolle primært vil være at formidle den første kontakt igennem flyers og plakater, kan det også nemt tænkes, at de vil prikke lidt ekstra til de gravide, hvor der er et ekstra stort behov for samtale.

- Jeg ser ofte kvinder, der har brug for at få drøftet de svære ting og for at have nogen, der vil lytte. Det er et behov, der ikke bliver dækket i familien. Det er ikke en konkurrent til os jordemødre, men et supplement til det vi gør, siger Ann Fogsgaard, der er chefjordemoder på fødeafdelingen i Herning. Hun fortsætter:

 - Det er godt, at der bliver tænkt ud af boksen. Tiden kalder på, at vi i sundhedsvæsenet indgår nye partnerskaber med forskellige frivillige instanser. Det øger de tilbud, som man kan gøre brug af som gravid, og den enkelte familie vælger, hvad præcis de har brug for.

Et tilbud til

Folkekirkens Familiestøtte arbejder sammen med sognene i Herning-området med at styrke relationerne i familien og bakke forældre op i at være gode rollemodeller for deres børn. Det sker bl.a. gennem forskellige kursusforløb for forældre. Bl.a. kommunikationskurser for par og samarbejdskurser for skilte forældre.

Tilbuddet til gravide er et nyt tiltag, og Lene Frølund Rasmussen ikke i tvivl, om at der er et behov for at støtte forældrene i familiedannelsesprocessen allerede fra starten, da relationen mellem forælder og barn er afgørende for barnets videre udvikling og trivsel.

- Det giver god mening at satse på den tidlige familiedannelse. Det er her tilknytningen til barnet virkelig dannes. Det er tænkt forebyggende, så vi kan tage problemerne i opløbet, siger hun.

Lene er nu i fuld gang med at starte samtalegrupper op, som giver gravide plads og mulighed for at tale med hinanden både om de gode og de svære ting ved at være gravid.

 - Vores arena er at give gravide et sted, hvor de kan vende almindlige problemstillinger. Vi giver nogen at vandre med for en stund, forklarer hun

Faktaboks:

Samtaleforløbet for gravide starter i oktober og strækker sig over 6 gange. Tilbuddet er for gravide, som ønsker et rum til at reflektere sammen med andre over graviditeten og det at starte en familie.

For mere information kontakt:

Koordinator Lene Frølund Rasmussen på 23827873 eller lfr@km.dk

www.folkekirkensfamiliestotte.dk

 

Nyhedsbrev - maj 2018

Folkekirkens Familiestøtte tilbyder målrettet sparring til forældre

Vidste du at 11 % af alle forældre dagligt er i tvivl om hvordan de skal opdrage deres børn og over halvdelen af danske forældre oplever at være i tvivl mindst en gang om måneden? Det er altså helt almindeligt at opdragelse kan bringe os forældre ud på gyngende grund. I Folkekirkens Familiestøtte er vi optaget af at sætte fokus på trivslen i helt almindelige, kærlige og omsorgsfulde familier. Vi tilbyder at give målrettet sparring ind i familien og sætte spot på det, som forældrene ønsker at se udvikle sig i en mere positiv retning. Gennem kontakt til den lokale koordinator kan forældre få støtte til at skabe trivsel i hjemmet gennem de forskellige tilbud:

• Forældreven i hjemmet som kommer regelmæssigt i en periode og støtter forældre i de udfordringer, de selv oplever som et problem. Det kan for eksempel være struktur i hverdagen, konflikthåndtering, sparring om opdragelse eller andre udfordringer.

Det kan for eksempel være en familie, der har svært ved at strukturere hverdagen, så aftensmaden bliver lavet, børnene får lavet deres lektier, og forældrene har overskud til en god dialog med hinanden og børnene frem for skænderier og skæld ud. I den familie kan en forældreven fra Folkekirkens Familiestøtte hjælpe med at få strukturen tilbage i hverdagen.

I en anden familie er dialogen med teenageren måske gået helt galt. Her kan en forældreven sparre med forældrene om, hvordan de bedst taler med deres barn og håndterer konflikterne.

Fokusområderne i indsatsen er meget forskellige fra familie til familie og afhænger af forældrenes behov for hjælp og deres ønske om støtte.

Kurser til forældre

Forældre er de vigtigste personer til at skabe trivsel i et barns liv og her er deres indbyrdes forhold og kommunikation afgørende. Folkekirkens Familiestøtte afholder derfor løbende kurser for forældre med efterfølgende opfølgning:

PREP: Kommunikationskursus for par , der ønsker redskaber til at forbedre samlivet

Par-tjek for par, der vil have en god snak om parforholdet

KIFF: Samarbejdskursus for skilte forældre , der ønsker at tage godt vare på deres fælles børn

Følg med på vores hjemmeside eller kontakt koordinatoren for at høre, hvornår vi har et kursus her i nærheden næste gang.

Har din familie, eller nogle du kender brug for støtte fra os, eller har du lyst til at høre mere om at blive frivillig, så kontakt lokal koordinator:

Lene Frølund Rasmussen         

Tlf: 2382 7873

Email: lfr@km.dk

www.folkekirkensfamiliestøtte.dk

Find os også på facebook: Folkekirkens Familiestøtte Herning