Minikonfirmander

I efteråret 2023 tilbydes:

Vildbjerg skoles 3. klasser fra uge 34-41

Kontakt kirke- og kulturmedarbejderne for yderligere informationer

Børnene får invitation delt ud via skolen, når tiden nærmer sig, der meldes til via kirkens hjemmeside

__________________________________________________________________________________________________________________________

I Vildbjerg, Nøvling og Timring/Tiphede sogne tilbydes elever i 3.(4.) klasse at gå til minikonfirmandundervisning. Det er et officielt tilbud fra Folkekirken til alle børn på 3. klassetrin i sognet. Det skal ikke ses som en konkurrent til skolens kristendomsundervisning, men som et tilbud om dåbsoplæring til Folkekirkens medlemmer.

Det er frivilligt og gratis at deltage i minikonfirmandundervisningen.

Minikonfirmandundervisningen forløber over ca. 8-10 uger og ligger i en dobbelttime lige efter skoletid. Undervisningen foretages af en præst og en kirke- kulturmedarbejder. Undervisningen foregår i kirken og i kirkens lokaler. Vi forsæger med hvert hold at tilrettelægge at vi en hel skoledag tager på udflugt sammen med hele klassen, gerne til Viborg domkirke. 

Undervisningens indhold består af bibelfortælling, sang og aktiviteter.

Minikonfirmandundervisningen slutter gerne af med en gudstjeneste i kirken, hvor minikonfirmanderne medvirker. Efter gudstjenesten inviteres minikonfirmander, forældre, søskende og bedsteforældre til kirkekaffe/frokost, hvor der er tid til at fortælle lidt om forløbet og få sagt tak for denne gang

Vil du høre mere om minikonfirmandundervisningen, kan du kontakte en af præsterne.