Timring-Tiphede menighedsrådHenning Bang og Laura Højmose er valgt fra Tiphede sogn.

Charlotte Vium Kousgaard, Jens Christian Fischer, Karen Nygaard Jensen, Anni Hoffmann, Jørgen Mikkelsen og Tove Søgaard er valgt for Timring sogn.Tove Endahl Søgaard, Formand   og underskriftberettiget

 Birkmosevej 49, 7480 Vildbjerg 
Mob. 30 66 40 84
 e- mail: tove.sogaard@gmail.com

Laura Øgendal Juul Højmose,   Næstformand  

Grønbjergvej 25, 6973 Ørnhøj                             
Mob. 29 91 10 85                                                 

e-mail: lauraojn@hotmail.com

 Charlotte Vium Kousgaard, Kontaktperson

Birkmosevej 44, 7480 Vildbjerg
Mob. 29618188                                                     
e-mail: Charlotte.vium2090@gmail.com 

 Henning Bang, Kirkeværge 

 Løgagervej 31, 7480 Vildbjerg 
 Tlf. 97 13 22 89, Mob. 22 66 22 89
 e-mail: agkrog50@hotmail.com  
 (Formand for Kirkegårdsudvalg   og Valgbestyrelsen)

 Anni Hoffmann 

Grimstrupvej 11, Timring, 7480 Vildbjerg       
Mob. 40 73 10 78                                               
e-mail: anni.hoffmann@mail.dk   (Arrangementsudvalget)

 Jens Christian Fischer, Kasserer og   underskriftberettiget

 Birkmosevej 46, Timring, 7480 Vildbjerg         
Mob. 29 86 28 90                                                 
e-mail: fischer-gregersen@outlook.dk

 Karen Nygaard Jensen, Sekretær

 Møltrupvej 63, Timring, 7480 Vildbjerg             
Mob. 30 82 56 69   

e-mail: titimr@outlook.dk                                    
e-mail: karenanders@fiberpost.dk

 Jørgen Mikkelsen

 Albækvej 16, Timring, 7800 Vildbjerg                 
 Mob. 22 29 39 39                                               
 e-mail: cj@dlgpost.dk                                       
 (Formand for Præstegårdsudvalget og   Arrangementsudvalget)

Dagsorden til næste menighedsrådsmøde i Timring-Tiphede menighedsråd

Referater fra Timring-Tiphede menighedsråd

Januar 2024
Februar 2024
Marts 2024
April 2024
Maj 2024

 

Referater 2023
August 2023
September 2023
Oktober 2023
November 2023 

Referater 2022

 

Ved at følge dette link kommer du ind til et arkiv hvor alle de gamle referater fra menighedsrådsmøderne ligger (2014-2022) Er der problemer med læsningen af de gamle referater, så kontakt endelig menighedsrådsformanden eller sekretæren.

 

Skriv tekst her

Skriv tekst her

   Menighedsrådsmøde Timring-Tiphede